Trafikförsäkring

Alla som har en MC i trafik måste enligt lag teckna en trafikförsäkring, därför ingår naturligtvis en trafikförsäkring även i hel- och halvförsäkringen. Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk tänkte vi på mc-försäkringar.se titta närmare på vad den innehåller trots att den inte ger din MC något skydd.

Detta ingår

Skydd mot personskador

Trafikförsäkringen ger skydd mot alla slags personskador som kan uppstå i samband med en olycka. Den täcker skador på föraren, passageraren och på medtrafikanterna. Om du skadar någon i en olycka gäller alltså din trafikförsäkring, men om något annat fordon orsakar dig skada gäller den andres försäkring.

Skador på andras fordon

Om du orsakar en olycka och skadar en annan persons bil eller motorcykel täcker din trafikförsäkring skadorna på den andres fordon, men du får ingen ersättning för skadorna på din egen MC. Det är bara om det är någon annan som orsakat skadorna på din MC som du får ersättning, men då får du ersättningen via den andres försäkring.

Skador på egendom

Om du krockar med din MC och skadar någon annans egendom ger din trafikförsäkring ersättning för skadorna på egendomen, men du får ingen ersättning för skadorna på din MC.

En trafikförsäkring ger alltså ett skydd mot personskador på dig själv och på andra personer samt för fordonsskador och egendomsskador som du har orsakat andra, men skyddar inte din MC.

Publicerad i