Helförsäkring

Om du vill ha en komplett MC-försäkring som skyddar både dig och din MC till fullo bör du skaffa en helförsäkring. Det är den enda MC-försäkring som ger ersättning för din MC oavsett hur skadorna har uppkommit, även om du har orsakat dem själv.

Naturligtvis ingår den obligatoriska trafikförsäkringen i en helförsäkring liksom allt det som ingår i en halvförsäkring, det vill säga ett skydd mot stöld, maskinskador, brandskador, glasskador samt räddningshjälp och ett rättskydd. Helförsäkringen innehåller även en vagnskadeförsäkring som ger din MC ett fullgott skydd.

Så skyddar vagnskadeförsäkringen din MC

  • Om du kolliderar. Om du krockar med din MC och orsakar en trafikolycka gäller din MC-försäkring för personskador på dig själv och medtrafikanterna, för skador på annans egendom och skador på din egen motorcykel. Även för mindre allvarliga olyckor, till exempel om du backar in i ett annat fordon eller skrapar din MC mot ett staket, får du ersättning.
  • Dikeskörning. Det händer att motorcyklister kör av vägen och ner i ett dike som gör att motorcykeln skadas, sådant får du också ersättning för.
  • Skadegörelse. Om din MC utsätts för skadegörelse får du också ersättning, vare sig det handlar om en ful repa eller en allvarlig skadegörelse.
  • Andra olyckor. Om ett träd skulle välta på din MC eller om den skulle välta på grund av regnmassor.

Som du ser är en MC-försäkring med en vagnskadeförsäkring riktigt bra att ha och är därför något som vi på mc-försäkringar.se rekommenderar till alla MC-förare.

Publicerad i