Halvförsäkring

En halvförsäkring är ett slags mellanting till trafikförsäkringen och helförsäkringen. Den ger ett visst skydd för din MC som inte en trafikförsäkring gör, men den skyddar inte din MC som en helförsäkring gör. Nu ska vi på mc-försäkringar.se visa dig vad som ingår i en halvförsäkring för MC.

Detta ingår

Trafikförsäkring

Ja, allt som finns i den obligatoriska trafikförsäkringen ingår naturligtvis i halvförsäkringen, det vill säga ett skydd mot personskador och skador på annans egendom.

Stöld

Stöldskyddet är kanske halvförsäkringens viktigaste beståndsdel. Om du bara har en trafikförsäkring får du inte ett öre i ersättning om din dyrgrip blir stulen, men om du har en halvförsäkring behöver du inte vara orolig för att din MC ska bli stulen. Eller okej, det är klart att du är orolig för det ändå för vem vill bli av med sin MC som nästan blivit som en del av en själv? Men det är ändå bättre att få ersättning för stöld så att du kan köpa en ny MC än att inte få någon ersättning alls. Observera att du inte får ersättning för stöld om du lånat ut din MC och inte får tillbaka den, eller om någon i din familj stjäl din MC.

Maskinskador

Du får normalt ersättning för maskinskador om din MC inte är äldre än 5 år eller körts mer än 10 000 mil om du har en tung MC. Du får ersättning för skador på maskinella komponenter men inte för slitageskador på drev och kedja. Maskinskador på lätta motorcyklar täcks inte av halvförsäkringen.

Brand- & glasskador

Om din MC får brandskador på grund av blixtnedslag, explosion eller kortslutning får du normalt ersättning, men villkoren för brandskador skiljer sig ganska mycket åt mellan olika försäkringsbolag. Titta därför noggrant igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar en MC försäkring. Du får även ersättning för glasskador på siktskivan men inte för skador på strålkastare.

Räddning & rättskydd

Om din MC skär ihop eller om du hamnar i en olycka så att din MC blir obrukbar får du hjälp med transport till närmsta verkstad. Du får även hjälp om du hamnar i en tvist, till exempel om du anser att en verkstad slarvat med reparationen av din MC, och om du blir stämd i samband med en trafikolycka får du rättshjälp från försäkringsbolaget.

Publicerad i